Value range for hg38.affyU133.qBaseInsert
  min: 0 max: 7524 average: 8.4392